Billedtekst

Fødevarestyrelsen sætter spot på listeria

Fødevarestyrelsen er lige nu aktuel med en oplysningsindsats om risikoen ved listeriabakterien. En bakterie der kan forekomme i forskellige fødevareprodukter og kan udgøre en særlig risiko for alvorligt syge og svage ældre personer eller gravide. Ved at følge nogle ganske simple råd kan man undgå at blive syg af listeria.

Af: Michael Winther

Siden den store listeriasag, der rullede i årsskiftet mellem 2014 og 2015, har Fødevarestyrelsen haft ekstra turbo på indsatsen mod at bekæmpe listeriabakterien i fødevarevarevirksomhederne. Fødevarestyrelsen er lige nu ude med information til bl.a. sosu-assistenter og sundhedspersonale på bl.a. landets plejehjem og hospitaler. Kampagnen handler om, hvor vigtigt det er, at alvorligt syge og svage ældre, undgår at blive syge af listeria. Især for alvorligt syge og svage ældre personer kan en listeriainfektion have fatale konsekvenser.

Alvorlig sygdom

Listeriabakterien, der er en naturligt forekommende bakterie i naturen, er normalt ikke et problem for sunde og raske personer. Sker det alligevel, at man får en infektion forårsaget af listeria, kommer det som oftest til udtryk gennem lidt feber, måske hovedpine, diarre eller opkast. Men langt de fleste vil ikke forbinde det med en infektion, men blot som en begyndende forkølelse eller et varsel om influenza. Anderledes forholder det sig for alvorligt syge og svage ældre med nedsat immunforsvar og for gravide. For alvorligt syge og svage ældre kan en infektion med listeria volde stor skade, idet kroppens eget immunforsvar ikke kan bekæmpe og nedbryde en overophobning af listeriabakterien. Det kan medføre led- og muskelsmerter, meningitis og blodforgiftning, mens der er en øget abortrisiko hos gravide. I mange tilfælde kan infektionen behandles med en antibiotikakur.

Et par gode råd

For at undgå en listeriainfektion er det vigtigt at overholde nogle simple hygiejneråd. Her skal man især være opmærksom på mad til opvarmning, hvor det er afgørende, at maden bliver gennemvarmet, inden den spises. Herudover skal man være varsom med røget og gravad fisk samt kødpålægsprodukter, som bør spises så friskt, som muligt. Endvidere anbefaler Fødevarestyrelsen, at man skal følge fødevareprodukternes holdbarhedsdatoer, at udbragt mad stilles i køleskab ved levering, og køleskabet holdes koldt på max 5 grader.

Smitteopsporing

Fødevarestyrelsens oplysningsindsats retter sig bl.a. til personalet på plejehjem og institutioner, medarbejdere i institutionskøkkener, til fødevareproducenter og til medarbejdere i de virksomheder, der bringer mad ud til de ældre. Anbefalingerne, som de forskellige medarbejdergrupper forventes at følge, er udarbejdet i et tværfagligt specialistforum mellem Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og DTU. En central person i det koordinerende og oplysende arbejde i indsatserne overfor listeria er dyrlæge og specialkonsulent Stine Thielke fra Fødevarestyrelsen. Her svarer hun kort på fem centrale spørgsmål om listeria.

Hvad er listeriabakterien?

Dyrlæge og specialkonsulent i Fødevarestyrelsen Stine Thielke, med speciale i fødevaresikkerhed, anbefaler at tjekke Fødevarestyrelsens hjemmeside for at hente yderligere information og gode råd om listeria.

- Listeria er en betegnelse for en såkaldt familie af bakterier, og det er ikke alle listeria-bakterier, der medfører sygdom hos mennesker. Den specifikke listeria-bakterie, der er i fokus i listeriaindsatserne, er Listeria monocytogenes. Det er en miljøbakterie, som findes overalt, men som under de rette betingelser i fødevarer kan vokse i antal, og dermed fremkalde sygdom. Listeriainfektion kan medføre alvorlige symptomer som blodforgiftning, meningitis og abort for personer i risikogruppen. Listeria monocytogenes er en af de mest almindelige årsager til dødsfald på grund af madforgiftning. Hvert år bliver op mod 50 indlagt på grund af Listeria monocytogenes og ca. hver fjerde dør.

Hvilke fødevarer skal undgås?

- Fødevarestyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger til personer i risikogruppen for Listeria monocytogenes. Dem kan man finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside på adressen www.foedevarestyrelsen.dk. Vi anbefaler dog ikke, at man undgår specifikke fødevarer. Helt overordnet er det spiseklare fødevarer, der udgør en risiko for Listeria monocytogenes. Særlige risikoprodukter er færdigretter med lang holdbarhed, koldrøget og gravad fisk, kødpålæg og upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste.

Det særlige ved bakterien er nemlig, at den kan vokse ved køleskabstemperaturer og sætte sig fast produktionsmiljøet i en fødevarevirksomhed, hvorved der kan ske en krydsforurening af fx varmebehandlede fødevarer som kødpålæg i forbindelse med skiveskæring.

Hvor skal man være opmærksom?

- Jo længere holdbarhed en fødevare har, jo større risiko er der for, at Listeria monocytogenes kan vokse til farlige niveauer. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, at overholde den angivne holdbarhedsdato, og at tilberedningsanvisningen følges.

Hvorfor gravide og ældre?

- Gravide kvinder har ikke selv øget risiko for alvorlig listeriainfektion, men er i særlig risiko for at smitte det ufødte barn med listeria, hvilket kan medføre abort, dødfødsel eller alvorlig infektion hos den nyfødte. Omvendt er alvorligt syge og svage ældre personer særligt modtagelige for listeriainfektion, som følge af deres sygdom eller indtag af medicin, der giver nedsat immunforsvar.

Hvor farlig er den?

- Sunde og raske personer bliver meget sjældent alvorligt syge med listeriainfektion. Hvis man er sund og rask vil man typisk, om nogen overhovedet, få symptomer på ”maveinfluenza” i form af mild feber og kortvarig diarré og opkast.