Akupunktur - er kommet for at blive

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform, udviklet for flere tusinde år siden, hvor man ved indførelse af tynde nåle i huden kan påvirke kroppens evne til at ophæve ubalance og derved fremme helingsprocessen. I klassisk kinesisk akupunktur taler man om at opretholde en ligevægt i kroppens energi, kaldet Qi. Systemet er udviklet og forfinet over en lang tidsperiode til det vi i dag kender som TCM/Traditionel Kinesisk Medicin.

Af: Tommy Sommer - Praktiserende læge, Formand for Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab

”SUNDHEDSVÆSNET-IFØLGE DANSKERNE”

Mere end 6.000 danskere er blevet spurgt om deres overordnede forventninger til sundhedsvæsenet, deres konkrete erfaringer og deres holdninger til en række forandringstiltag. (kilde: Mandag Morgen/ Trygfonden, juni 2016)

  • 55% vil overveje at bruge alternativ behandling (AB) hvis de blev syge.
  • 66% gerne ville kunne diskutere AB med deres læge og
  • 78% gerne ville diskutere AB som et supplement til hospitalsbehandling, hvis de blev alvorligt syge.

Et klart flertal (61%) af danskerne støtter forslag, der i højere grad integrerer AB i det konventionelle sundhedsvæsen, f.eks. ved at give lægerne mulighed for at henvise til AB på lige fod med andre sundhedstilbud og 60% mener endda at der bør være mulighed for tilskud via den offentlige sygesikringen.
Akupunktur er danskernes foretrukne ”alternative behandling” med 51%, kun overgået af massage med 63%.

Akupunktur har været kendt som behandlingsform i Europa siden middelalderen, men da Kina var et meget lukket samfund var det først i 1970érne at vesten for alvor fik øjnene op for akupunkturens muligheder. Vestlige læger valfartede til Kina for at se, hvordan kinesiske kolleger bl.a. kunne operere med akupunktur som eneste bedøvelse. Stribevis af lægelige akupunkturselskaber blev etableret efter den tid, heriblandt Dansk Medicins Akupunktur Selskab i 1973. Hundredvis af danske læger har siden uddannet sig i brugen af akupunktur til stor gavn for deres patienter. Især praktiserende læger, men også mange speciallæger i f.eks. neurologi, anæstesiologi, gynækologi, kræftlæger og smerteklinikker har fundet at akupunktur kan være et effektivt supplement i deres behandling.

Frem til 2007 skulle akupunkturbehandling altid være under supervision af en læge. Siden da, har det været tilladt alle at give akupunktur. RAB ordningen blev indført i 2004 for at sikre et minimum af uddannelse blandt personer der udfører alternativ behandling uden for det danske sundhedsvæsen, oprindeligt helt uden sundhedsfaglig uddannelse.

Den medicinsk akupunktur har udviklet sig over de sidste 40 år og er i dag et lægeligt speciale i mange lande. Den betegnes som Vestlig Medicinsk Akupunktur, fordi den bygger på den vestlige opfattelse af lægevidenskab, vores nuværende viden om kroppens opbygning og funktioner. Ny forskning, i f.eks. nervesystemets funktion, har kastet lys over nogle af akupunkturens virkningsmekanismer. Den viden har gjort det muligt af lave meget mere specifik videnskab på dette område, som fortidens kinamand ikke havde en chance for at kende til.

I årtier har vi forbedret den medicinske og kirurgiske behandling i vores sundhedsvæsen. På trods af disse store fremskridt er der en række tilstande som vi ikke har nogen effektiv behandling for. Der være sig allergi, mange kroniske smertetilstande og senfølger efter kræftbehandling som træthed, mundtørhed, hikke, hedeture og nervebetændelse.

Men skal danske læger overhovedet beskæftige sig med akupunktur? Har de ikke nok i deres eget, når der nu er så meget mangel på dem? Ligger akupunkturen ikke bedre uden for Det Moderne Sundhedsvæsen? Hvis man spørger patienterne vil mange ønske, at de kunne diskutere alternativ behandling med deres læge og at der var mulighed for at få denne behandling i sundhedsvæsnet. Mange steder findes den allerede. Op mod 75% af de danske fødeafdelinger har tilbudt akupunktur. Flere kirurgiske afdelinger har indført akupunktur som behandling af kvalme og opkastning efter operationer. Dette har vist sig at reducere komplikationer og afkorte indlæggelser. I kræftbehandlingen er der et stort potentiale i den lindrende behandling.

DMAS

  • DMAS: Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab, er et lægefagligt selskab med 477 medlemmer.
  • Ca. 10% af de praktiserende læger er medlem af DMAS, og endnu flere kender til og benytter akupunktur.
  • DMAS har under forskellige navne eksisteret siden 1973.

LÆS MERE PÅ: DMAS.DK

Læger er uddannet til at stille diagnoser og behandle sygelige tilstande i krop og sjæl. En patient med ondt mellem skulderbladene kan have ”hold i ryggen”, der fint kan behandles med akupunktur, men kunne også have mavesår, dårligt hjerte, lungebetændelse, kræft eller sammenfald i ryggen, her er en diagnose vigtig. Som praktiserende læge oplever jeg ofte, at hvis patienterne får muligheden, så vælger de akupunktur frem for smertestillende tabletter.

Der er i dag stort fokus på sikkerhed i sundhedsvæsnet, det være sig både med hensyn til fejlbehandlinger, men også bivirkninger ved medicin. Begge dele kan have store omkostninger for såvel den enkelte patient som samfundet som helhed. Akupunktur er en billig behandlingsform og overvejende sikker. Der har dog det sidste års tid været mindst fire tilfælde af punkterede lunger, det ene med dødelig udgang. Derfor er det vigtigt at akupunktur udføres med den omhu den fortjener.

Vi mener at det danske sundhedsvæsen alt for længe har lukket øjnene for eksistensen af den lægelige/medicinske akupunktur, og dens muligheder. Man har dermed givet afkald på en effektiv, billig og ,i de rette hænder, sikker behandling. Det er på tide at komme ned fra elfenbenstårnet og indse at akupunktur er kommet for at blive, også i det moderne sundhedsvæsen.