Billedtekst

Rehabilitering – til bedre livskvalitet

Vejlefjord Rehabilitering tilbyder individuel specialiseret rehabilitering både før og efter operation i et tværfagligt miljø og sætter fokus på patientens succesoplevelser som vejen frem til at genvinde den gode hverdag.

Af: Jane Kjølbye

Vejlefjord rehabilitering

  • Over 100 års historie
  • Genoptræning efter operation, længere tids sygdom og efter skader eller ubalance i bevægeapparatet
  • Tværfaglig behandling på højt specialistniveau
  • Enestue med balkon, bad & toilet
  • Økologisk kost – sølvmærket
  • Tel: 76 82 33 33

I Vejlefjord Rehabiliterings enestående natur bydes patienter efter operation, skader eller ubalance i bevægeapparatet, fx i ryg, skuldre, knæ eller hofter, men også i forbindelse med cancerbehandling, på en individuel, målrettet genoptræning med fysioterapi, el-stimulation samt eventuel AlterG-træning i professionelle og trygge rammer med træningscenter, behandlingsrum, et 34° varmt vandbassin og uendeligt smukke omgivelser med park og vandrestier langs Vejle Fjord med det formål, at patienterne kan genoptage en hverdag så tæt på den kendte som overhovedet muligt.

Individuel behandling

Med udgangspunkt i den individuelle patients livssituation, ønsker og behov fra første henvendelse tilrettelægger Vejlefjords professionelle, tværfaglige team et individuelt behandlingsprogram straks ved patientens ankomst.

Tværfaglig behandling

Fysioterapeut Pia Bonde Kudsk træner med patienten Belinda i det 34° varme bassin.

Tværfaglighed er godt. Ved inddragelse af psykolog og diætist kan man fokusere på alt fra motivation til rette ernæring. Psykologen kan gøre en forskel i de tilfælde, hvor et alvorligt eller længerevarende sygdomsforløb har påvirket psyken i et sådant omfang, at det hæmmer håb og livskvalitet, fortæller Pia Bonde Kudsk.

Takket være vore medarbejderes store faglige bredde og specialisering kan vi med topprofessionelle behandlinger bistå patienterne i at genvinde troen på at vende tilbage til en hverdag med god livskvalitet.

I fællesskab udarbejder vi delmål sammen med patienten, hvor hver lille succes bidrager til at genopbygge patientens livskvalitet, der igen genererer endnu mere energi til at nå endnu flere mål, uden at vi foregiver at kunne genskabe den gamle tilværelse.

Balance og energi

Allerede når patienten ankommer til Vejlefjord, indfinder der sig en særlig ro, og for en stund kan patienten lægge hverdagslivets forpligtelser, arbejde og praktisk omsorg for familien fra sig og i stedet fokusere al sin energi på at genvinde de mistede funktioner. Kun patienten er i centrum, og al opmærksomhed rettes mod patientens behov og situation.

Timing er umådelig vigtig under genoptræning, så kroppen ikke udsættes for overbelastning. Og selv en beskeden fysisk udfordring i forhold til det kendte mønster kan være alt for voldsom.

-Vi oplever patienter efter en stor operation eller ulykke tro sig klar til at genoptage deres vanlige adfærdsmønstre kaste sig ud i en voldsommere genoptræning, end fysikken tillader. Konsekvensen er, at de mange smerter vender tilbage og forhindrer en udbytterig genoptræning, forklarer Pia Bonde Kudsk.

Allerede når patienten ankommer til Vejlefjord, indfinder der sig en særlig ro

-Energien er som et klippekort, man skal lære at økonomisere. Derfor bruger vi megen energi på at lære patienterne at respektere deres fysiske grænser. Træning er essentielt, men niveauet er afgørende for succes.

-Vi prioriterer at møde patienten med tværfaglig behandling - omsorg og forståelse sideløbende med fysisk træning - og dermed give patienten troen på igen at kunne genfinde livskvaliteten med det nye funktionsniveau efter rehabilitering.

Udredning af patientens individuelle smertetærskel og at lære patienten prioritering af mængden af fysisk udfordring er vigtig, så smerterne ikke tager overhånd. Det handler jo hele tiden om at finde den rette balance, og små skridt frem giver en langt bedre heling, for restitution er super vigtig.

Varme og nærhed

En patient med en knust albue, Belinda, følte sig taknemmelig den dag, hun kunne vaske sit ansigt med begge hænder. I Belindas behandlingsforløb var der fokus på hele kroppen, hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig brug af bevægeapparatet samt smertemestring.

”Det, der har virket rigtig godt, er træning i varmtvandsbassin, og afgørende er, at behandler går med i vandet,” fortæller Belinda.

Og netop træning i varmtvandsbassin skaber pga. vandets opdrift basis for intensivering af fysiske udfoldelser, ligesom smerteniveauet bedre kan holdes nede i den behagelige temperatur, understreger Pia Bonde Kudsk.

Tværfagligt samarbejde

Størsteparten af Vejlefjord Rehabiliterings patienter har gennemgået store operationer eller været udsat for voldsomme ulykker, men også patienter, der skal genopbygge deres immunforsvar fx inden en kemobehandling efter et kræftforløb med operation kan hente hjælp på Vejlefjord Rehabilitering. Hvile og træning kombineret med en særlig kost og kostvejledning kan give patienter appetitten tilbage og dermed opbygge en bedre konstitution inden en kemobehandling, der både er fysisk og psykisk krævende. Fysioterapeuter, psykologer, læger, ergoterapeuter, sygeplejersker og diætister samarbejder også her om at give den bedst mulige individuelle behandling.

-Veltilberedt mad på gode, økologiske råvarer har også vist sig at være en af de faktorer, der bidrager til at øge patienternes livskvalitet, og vi arbejder nu med det økologiske spisemærke i sølv, fortæller Pia Bonde Kudsk med stolthed. Patienter kan både få indblik i, hvordan maden tilberedes, men også få velkomponerede opskrifter samt en specielt udarbejdet kostplan med hjem, når behandlingen er fuldendt.